दबंग चोरी Dabang Chhori Lyrics

Dabang Chhori Lyrics


Dabang Chhori Lyrics – Dabang Chhori Sung By Palak Chaudhary 


Credits :-
Song – Dabang Chhori
Singer – Manisha Ziya Sharma
Artist – Palak Chaudhary | Pardeep Nagoki
Music – Vasu Studio Kaithal
Lyrics – Dazzy Gogpuriya
Label – Red Hills Music


Dabang Chhori Lyrics 


Babu Gilyan Khet Ke Mah Kam Karu Su
Jins Top Aale Shokkonya Paldi

Chhor Dekh Catwalk Kade Na Kade
Na Bal Sah Trait Chhpan Cchhle Ghaldi

Vo Pive Cock Aale Can Pabji Ka Fain
Ham Tindi Aala Khave Sah Balak Gaam Ke

Shar Aali Janiye Na Chhori Na Frank Sun
Rukka Sun Shariyan De Dil Kamde

Shar Aali Janiye Na Chhori Na Frank Sun
Rukka Sun Shariyan De Dil Kamde

Kadde Babu Aali Pagdi Kah Laya Konya Dag
Chhori Khan Dani Kunbe Ki Laddli

Haryane Tah Belong Rakh Nit Mah Na Khot
Sidha Kare Sah Aatack Jadder Ankh Gad Li

Kare Sah Aatack Jadder Ankh Gad Li
Kadde Babu Aali Pagdi Kah Laya Konya Dag

Chhori Khan Dani Kunbe Ki Laddli
Haryane Tah Belong Rakh Nit Mah Na Khot

Sidha Kare Sah Atack Jadder Ankh Gad Li
Jib Lele Sah Stand Tere Jise Hoje Sah Hang

Fir Hath Jodd Jodd Kah Nah Maffi Mang Te
Shar Aali Janiye Na Chhori Na Frank Sun

Rukka Sun Shariyan De Dil Kamde
Shar Aali Janiye Na Chhori Na Frank Sun
Rukka Sun Shariyan De Dil Kamde