Lyrics In Hindi Fonts

कोका कोला Coca Cola – Ruchika Jangid

 Coca Cola Lyrics in Hindi  – Ruchika Jangid

Song – Coca Cola
Starring – Ruchika Jangid & Kay D
Singer – Ruchika Jangid
Lyrics – Aamin Barodi
Music – GR Music 
Label – Nav Haryanvi

Coca Cola Lyrics in Hindi

                                                                                                                                     
माहरो पेट म होरी गुड़गुड़
जब माहनै पिया जी थो बतायो 
माहरो पेट म होरी गुड़गुड़
जब माहनै पिया जी थो बतायो
मेरो बलमा बड़ो श्याणो 
ठंडो कोको कोलो ल्यायो 
हाय मेरो बलमा घणो श्याणो 
ठंडो कोको कोलो ल्यायो
कालो नमक और निम्बू सैयां 
ल्यायो थो बाजार तै 
धोरो बैठ कै पैर दबावण 
लाग्यो थो फेर प्यार तै 
हाँ धोरो बैठ कै पैर दबावण 
लाग्यो थो फेर प्यार तै
                                                                                                                                     
ईनो गैल्या जलजीरो 
फेर दो पुडियो मँगवायो 
हाँ ईनो गैल्या जलजीरो 
फेर दो पुडियो मँगवायो
मेरो बलमा बड़ो श्याणो 
ठंडो कोको कोलो ल्यायो 
हे रै रै मेरो बलमा घणो श्याणो 
ठंडो कोको कोलो ल्यायो
माहरो जी कर रो थो घणो कसूतो 
खावण को कुछ खट्टो 
काचो आम और मौसमी को 
भर ल्यायो पिया कट्टो 
हाँ काचो आम और मौसमी को 
भर ल्यायो पिया कट्टो
इमली की सैयां जी 
फेर चटणी आप बणायो
इमली की सैयां जी 
फेर चटणी आप बणायो
मेरो बलमा बड़ो श्याणो 
ठंडो कोको कोलो ल्यायो 
हाय मेरो बलमा घणो श्याणो 
ठंडो कोको कोलो ल्यायो
बालू स्याही खाये बिना 
मेरै होवै कोन्या आराम जी 
जे गरम जलेबी ल्यादो 
थारो भला करोगो राम जी 
जे गरम जलेबी ल्यादो 
थारो भला करोगो राम जी
आमीन बडोदी को गाणो 
फेर डीजे पै बजवायो 
आमीन बडोदी को गाणो 
फेर डीजे पै बजवायो
मेरो बलमा बड़ो श्याणो 
ठंडो कोको कोलो ल्यायो 
हाय मेरो बलमा घणो श्याणो 
ठंडो कोको कोलो ल्यायो

Leave a Comment

Your email address will not be published.